ikonka s lístečkem máty
Výživová poradna

Výživová poradna Linie Mintheikonka orietální máty

obrázek Výživová poradna Linie Minthe

Konzultace správné výživy zdravého životního stylu začínají změřením osobních tělesných hodnot a vypočtením základních parametrů podstatných pro zhodnocení stávajícího stavu. S klientem rozebereme nejčastější chyby v jídelníčku a životosprávě. V dalším kroku je možné provést výpočet nutričního složení a energetické náročnosti stávajícího jídelníčku, tento krok lze vynechat, ale pro klienty má velký význam, proto jej doporučujeme. Nakonec obdrží klient návrh nového variabilního jídelníčku, recepty některých doporučených jídel a návrh pohybových aktivit, kterým by se měl v rámci změny životního stylu věnovat.